ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
Welcome!! Please make yourself at home :)


สวัสดีครับ ผมชื่อทองครับ !! My name is Tong, Nice to meet you here. How do you do !

Blog นี้วันแรกไม่มีอะไรเลย จนเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ก่อตัวทีละนิดทีละน้อยแล้ว ซึ่งผมคาดหวังว่าสิ่งที่ผมตั้งใจรวบรวมข้อมูลจากทั้งตัวผมเอง เวบไซต์ต่างๆ และหนังสือที่มีหรือหนังสือของคนรู้จัก จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของตนเองรวมถึงคนใกล้ตัวของคุณนะครับ จะพยายามทยอยทำเรื่อยๆครับ เนื่องจากต้องใช้เวลาพอสมควรในการเรียบเรียง หากท่านมีความประสงค์ที่จะให้เพิ่มเนื้อหาอะไรที่ต้องการเร่งด่วนหรือมีความสนใจสิ่งใดเป็นพิเศษ หรือพบสิ่้งผิดปกติ ลิ้งค์ไหนเข้าไม่ได้ ข้อมูลตรงไหนผิด อยากจะให้ปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างโปรดแจ้งได้ทันทีนะครับที่ svmercy@hotmail.com , please do not hesitate to email me แปลว่า ไม่ต้องเกรงใจคร้าบบ :)

ขอความกรุณาอย่า Add ผมเข้า Facebook ของคุณเพื่อ Tag ข้อมูลธุรกิจเครือข่ายนะครับรวมถึงส่ง Email ดังกล่าวเข้ามาด้วยครับ ขอบคุณครับ

ด้านล่างนี้เป็นช่องไว้ค้นหาหัวข้อที่ผมเคยโพสความรู้เอาไว้ ถ้าคุณเคยเข้ามาแล้วมาคราวนี้หาไม่เจอ พิมค้นหาได้ที่นี่เลยครับ

ค้นหาหัวข้อที่ต้องการทราบ

ค้นหาข้อมูลกับ Google

Google
Search WWW Search timemykung.blogspot.com

2557/04/30

หัวข้อที่ 10.12 คำศัพท์ในธนาคาร Bank Vocabulary


สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน

หัวข้อที่จะเรียนรู้กันในบทนี้ก็คือ ศัพท์เกี่ยวกับด้านการเงินหรือ ที่ใช้กันทั่วๆไปในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารครับ

Account Name   ชื่อบัญชี
Account Number   เลขที่บัญชี
Current Account บัญชีกระแสรายวัน
Savings Account บัญชีออมทรัพย์
Fixed Account บัญชีเงินฝากประจำ
Passbook    สมุดบัญชี

Amount   จำนวน
Money    เงิน

World Bank  =   ธนาคารโลก 

Bank   ธนาคาร
Islamic Bank   ธนาคารอิสลาม
SME Bank ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Merchant Banking     การธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
Central Bank    ธนาคารกลาง
World Bank    ธนาคารโลก
Export-Import Bank   ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
IMF ( International Monetary Fund ) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

Banker   นายธนาคาร
Bank clerk    พนักงานธนาคาร
Teller    พนักงานทำหน้าที่รับฝากและรับถอนเงิน
Security guard    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
Bank draft    ตั๋วแลกเงินธนาคาร
Bankrupt    ล้มละลาย
Bond    พันธบัตร
Branch    สาขาATM Card    บัตรเอทีเอ็ม ( กดเงินได้อย่างเดียว
Debit Card    บัตรเดบิต ( กดเงินและใช้รูดที่เคาเตอร์ได้ )
Identification Card    บัตรประจำตัวประชาชน
Driving License Card     ใบขับขี่


Cash = เงินสด 

Capital    เงินทุน
Cash     เงินสด
Cash Flow    กระแสเงินสด
Cheque    เช็ค ( กระดาษแทนเงินสด )
Cheque book    สมุดเช็ค
Gift Cheque    เช็คของขวัญ
Traveler's Cheque    เช็คเดินทาง

Internet Banking    การธนาคารออนไลน์
Credit bureau ศูนย์ข้อมูลเครดิต
Consult    ปรึกษา
Consultant    ที่ปรึกษา 
Count    กริยาการนับ ( นับเงิน 1 ใบ, 2 ใบ, 3 ใบ ) 
Credit    สินเชื่อ, ความน่าเชื่อถือ
Credit card    บัตรเครดิต
Close-circuit camera กล้องวงจรปิด

Financial Institution    สถาบันทางการเงิน
Home Loan   สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
Interest    ดอกเบี้ย
Interest Rate    อัตราดอกเบี้ย
Debt    หนี้
Debt Rescheduling    การเลื่อนการชำระหนี้
Debt Restructuring    การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
Mortgage    การจำนอง
Supprime Loan    สินเชื่อด้อยมาตรฐาน ( หนี้ ) 
NPL ( Non Performing Loan )    สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ ( หนี้เสีย )
O/D ( Overdraft )    การเบิกเงินเกินบัญชี
Personal Loan   สินเชื่อส่วนบุคคล

Depositor    ผู้ฝากเงิน 
Deposit    ฝากเงิน
Deposit Slip    ใบนำฝากเงิน

Drawer   ผู้ถอนเงิน
Withdraw    ถอนเงิน
Withdrawal Slip    ใบถอนเงิน
Pay in    ฝากเงิน
Transfer    โอนเงิน
Queue    เข้าคิว, ต่อแถว
Queueing Machine    เครื่องออกบัตรคิว
Counter    เคาน์เตอร์
Teller's Window     ช่องฝาก-ถอนเงิน
Strong Room, Vault    ห้องนิรภัย
ATM Machine    ตู้กดเงินสด หรือ ตู้เอทีเอ็ม
ATM PIN Number     รหัสเอทีเอ็ม
Balance     ยอดเงินคงเหลือ
Bank Fee    ค่าธรรมเนียม
Banking    การธนาคาร
Bank Note    ธนบัตร หรือ ที่เราเรียกกันว่าแบงค์
Coin    เหรียญกษาปณ์
Clearing    การหักบัญชี
Loan   เงินกู้
Monthly Statement    รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีประจำเดือน
ATM Machine = ตู้เอทีเอ็ม 


Foreign Currency    เงินตราต่างประเทศ
Forward Price     ราคาล่วงหน้า
Tax    ภาษี
Tax Avoidance     การเลี่ยงภาษีBroker    นายหน้า ( สำหรับหุ้น ) 
Investor    นักลงทุน 
Stock    หุ้น
Debenture    หุ้นกู้
Investment     การลงทุน
Liquidity     สภาพคล่อง
Marketing    การตลาด Free counters!Free counters!


โพสต์ถาม-ตอบที่นี่ โดยใช้ Facebook Username ของคุณ